Regulamin

  

Sklep internetowy działający pod adresami machowicz-sklep.pl i szneki.pl, prowadzony jest przez firmę: G24 Grupa Machowicz Sp. z o.o., z siedzibą w Ząbkach przy ul. Gdyńskiej 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr NIP 125 164 83 31, nr Regon 365943084, KRS: 0000646888.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.        Sklep internetowy zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2.        Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę Sklepu www.szneki.pl, telefonicznie pod numerem infolinii  22 781 46 41 lub tel. kom. 501 939 796 lub za pomocą adresu e-mail zamowienie@machowicz-sklep.pl. Po złożeniu zamówienia poprzez stronę sklepu Klient otrzymuje wiadomość e-mail, o potwierdzeniu złożenia zamówienia w Sklepie.

3.        Przyjęcie do realizacji zamówienia:

1.        w przypadku składanego zamówienia po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze lub przelewem - rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail ze złożonym zamówieniem, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,

2.        realizacja kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia

4.        Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i na tej podstawie Klient podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

5.        Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania pozycji o czym Klient jest informowany i na tej podstawie Klient podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

6.        Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7.        Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny, które dodawane są wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Dokument zakupu wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniana uprawnionym organom państwowym faktur (USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późniejszymi zmianami)) faktura VAT nie wymaga podpisu. Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. Sklep nie może wystawiać faktur do paragonów fiskalnych, do których nie podano nr NIP Klienta zgodnie z ).Dz. U. poz. 1520ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (

8.        Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem zamowienie@machowicz-sklep.pl  lub telefonicznie pod numerami podanymi na stronie sklepu.


2. Ceny towarów

1.        Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.        Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3.        Koszty dostawy zostaną uwzględnione w zamówieniach proporcjonalnie do ich wartości, wagi i objętości. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy są ustalane indywidualnie do każdego zamówienia. Klient zostanie poinformowany o kosztach dostawy w mailu potwierdzającym realizację zamówienia.


3. Czas realizacji zamówienia

1.        Przy każdym Towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych Towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Na życzenie Klienta jest możliwość realizacji częściowej zamówienia i dosłania brakujących pozycji, gdy tylko będą dostępne w magazynie

2.        Zamówienia realizowane są przez Obsługę Sklepu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00. Zamówienia złożone do godziny 13:00 realizowane są tego samego dnia z zastrzeżeniem pkt. 1 ust 4.

3.        W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Usługa kurierska może ulegać zmianom lub opóźnieniom niezależnym od Sklepu za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

4.        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

 
4. Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary z dostawą na terytorium Polski:

a.        gotówka lub karta płatnicza lub kredytowa, Blik, przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu

b.        płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,

c.        przelewem bankowym na konto Sklepu,

d.        szybki e-przelew za pośrednictwem serwisu PRZELEWY245. Reklamacje

1.        Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i posiadają gwarancję  jakości producenta.

2.        Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych  wyłącznie za pośrednictwem Sklepu www.szneki.pl.

3.        Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze:

1.        wad fabrycznych;

2.        niezgodności Towaru z zamówieniem.

4.        Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dostawcy (przewoźnika) w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu. Sklep nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałych w trakcie transportu.

Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany Towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego egzemplarza (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Działu Obsługi Klienta Sklepu w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest potwierdzenie przez Klienta zakupu Towaru w firmie G24 Grupa Machowicz Spółka z o.o. Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia, faktury lub paragonu fiskalnego.

Klient ma możliwość reklamowania Towaru w przypadku niezgodności z zamówieniem u sprzedawcy jakim jest firma G24 Grupa Machowicz Spółka z o.o. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres
reklamacja@machowicz-sklep.pl lub drogą pocztową na adres siedziby Sklepu.


Pracownicy Działu Reklamacji niezwłocznie skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej.


W przypadku uznania reklamacji lub stwierdzenia niezgodności Towaru z zamówieniem wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności Towaru na wymianę firma G24 Grupa Machowicz Sp. z o.o. zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji Towary

5.        Naprawiony lub wymieniony Towar odsyłany jest do Klienta na koszt Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem Towaru reklamowanego leżą po stronie Klienta.

6.     Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów współpracujących.
Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.


Roszczenia gwarancyjne dotyczą tylko samego Towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż etc.


6. Zwroty i wymiany

1.        Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Towaru, konsument  ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Towar musi posiadać oryginalne, nie uszkodzone opakowanie. Kupujący jest obowiązany do odesłania Towaru niezwłocznie lub nie później niż w terminie 14 dni na własny koszt na adres: G24 Grupa Machowicz ul. Gdyńska 24, 05-091 Ząbki.

2.        Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3.        Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.

4.        Jeśli dostarczony Państwu Towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy Towar na inny, na swój koszt. Wymiana Towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności Towaru na wymianę firma G24 Grupa Machowicz Spółka z o.o. zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione Towary.

5.        W przypadku wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt z pracownikami Sklepu.

 

  7. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

1.        Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest G24 Grupa Machowicz Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach (05-091) przy ul. Gdyńskiej 24. Firmą, której powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z wykonywaniem dla nas usługi sklepu internetowego jest Asseco Business Solutions S.A., 20-607 Lublin, ul. Konrada Wallenroda 4C. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań Administratora. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w G24 Grupa Machowicz Sp. z o.o. Inspektor ochrony danych, ul. Gdyńska 24, 05-091 Ząbki, adres e-mail: iod@machowicz.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz praw osób, których dane przetwarzamy znajdują się Polityce Prywatności na stronie internetowej www.machowicz.pl lub www.szneki.pl lub www.machowicz-sklep.pl.

2.        Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża dobrowolną zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych G24 Grupa Machowicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ząbkach na ul. Gdyńskiej 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, nr NIP 125-164-83-31, nr Regon 365943084, KRS: 0000646888, oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy kupna/sprzedaży oraz dostawy zamówionych Towarów. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

8. Postanowienia końcowe

1.        Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sklepu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

 Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje po zatwierdzeniu zamówienia Towaru przez Sklep.