Polityka Prywatności

 

Obowiązek Informacyjny

25 maja 2018 roku rozpoczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z powyższym informujemy Państwa w poniższej treści w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane oraz kto jest administratorem Państwa danych osobowych.

 

 

Polityka prywatności

 

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe przekazane nam za pomocą formularza sklepu internetowego na naszych stronach https://machowicz.pl i https://szneki.pl, które są zbierane w celu umożliwienia korzystania przez Państwa z naszych stron i realizacji zamówień złożonych przez Państwa. Dane, które pozostawią Państwo podczas dokonywania zakupów bezpośrednio w naszej hurtowni. Chodzi również o dane osobowe zebrane przez nas w drodze wieloletniej współpracy między nami a Państwem, również w trakcie realizacji zamówień składanych za pośrednictwem serwisu allegro.pl.

 

Kto będzie administratorem danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest G24 Grupa Machowicz Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach (05-091) przy ul. Gdyńskiej 24. Firmą, której powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z wykonywaniem dla nas usługi sklepu internetowego jest Asseco Business Solutions S.A., 20-607 Lublin, ul. Konrada Wallenroda 4C,

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w poniższej polityce, między innymi do realizowania przepisów prawa; wykonywania umów; świadczenia usług drogą elektroniczną; dopasowania treści stron i tematykę materiałów; dokonywania badań, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.

 

 

 

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania:

·         podmiotom, z którymi współpracujemy lub dla których świadczymy usługi,

·         podmiotom, które umożliwiają świadczenie usług i realizację umów, takimi jak:

o   firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Serwisu i firmy,

o   firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego,

o   podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług,

o   obsługującym jej i nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym jej narzędzia teleinformatyczne,

o   podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

·         Innym firmom współpracującym  z nami w ramach prowadzonej działalności i realizacji umów:

o   podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

o   podmiotom prowadzącym działalność płatniczą ( w celu dokonania płatności i zwrotów na Państwa rzecz),

o   podmiotom nabywającym wierzytelności ( w razie powstania po Państwa stronie wymagalnego zadłużenia),

o   podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych (wyłącznie w zakresie, w jakim będą wymagane w realizacji umów i zamówień),

·         podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Jakie masz prawa w stosunku do Państwa danych?

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

·         prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych,

·         prawo żądania sprostowania danych osobowych,

·         prawo żądania usunięcia danych osobowych,

·         prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację,

·         prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

Przysługuje Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prowadzenia działalności gospodarczej czyli sprzedaży, serwisu maszyn i urządzeń, świadczenia innych usług zgodnie z PKD oraz marketingu własnego czyli informowania Państwa o aktualnych zmianach w naszej pracy i działaniach promocyjnych i kurtuazyjnych jak życzenia. W szczególności będziemy przetwarzać dane w przypadku rekrutacji do pracy w naszej firmie czyli na podstawie prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W takim przypadku Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu realizacji przepisów prawa jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu wykonywania umów, świadczenia usług drogą elektroniczną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed i/lub w trakcie umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Z kolei podstawą prawną dopasowania treści stron i tematykę materiałów do Państwa zainteresowań, dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi, jak również marketing własny jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

 

Jeżeli chcą Państwo całkowicie usunąć swoje dane z naszej bazy?

Nic prostszego. W G24 Grupa Machowicz Sp. z o.o. nie przechowujemy danych wbrew Państwa woli. Prosimy o kontakt z nami pod adresem: iod@machowicz.pl lub drogą pocztową na adres: G24 Grupa Machowicz Sp. z o.o., ul. Gdyńska 24, 05-091 Ząbki.